Эпилепси эмчлэх эм

Депакин Pending approval

Олон улсын нэршил: Депакин

Тун хэмжээ савлалт: 5.7% 150мл

Эмийн хэлбэр: сироп

Хэрэглэх заалт: Насанд хүрэгсэд, хүүхдийн янз бүрийн эпилепси, бага уналт/абсанс/ их уналт/таталт/олон хувилбарт уналт, хэсэгчилсэн уналт, абсанс хуурамч абсансийн үед илүү үр нөлөөтэй

Үйлдвэрлэгч: Санофи авентис

Жор: Эмчийн заавраар жортой хэрэглэнэ.

Депакин хроно Pending approval

Олон улсын нэршил: Депакин хроно

Тун хэмжээ савлалт: 500мг х30 300мг х 100

Эмийн хэлбэр: шахмал

Хэрэглэх заалт: Насанд хүрэгсэд, хүүхдийн янз бүрийн эпилепси, бага уналт/абсанс/ их уналт/таталт/олон хувилбарт уналт, хэсэгчилсэн уналт, абсанс хуурамч абсансийн үед илүү үр нөлөөтэй

Үйлдвэрлэгч: Санофи авентис

Жор: Эмчийн заавраар жортой хэрэглэнэ.

Ламолеп Pending approval

Олон улсын нэршил: Ламиктал, Ламотриджин, Ламитрил, Ламитор

Тун хэмжээ савлалт: 100мг х 30 25мг х 10 х 3 50мг х 10 х 3

Эмийн хэлбэр: Шахмал

Хэрэглэх заалт: Насанд хүрэгсэд ба хүүхдийн Леннокс-Гасто-ний хам шинжийн үед илрэх уналт, тоник-клоник уналт зэрэг хэсэгчлэн болон тархмал уналтын эмчилгээнд, хоёр туйлт эмгэг (18 наснаас дээш насныхан буюу насанд хүрэгсэд) бэлдмэлийг хоёр туйлт эмгэгийн ялангуяа сэтгэл уналтын эмчилгээнд хэрэглэнэ

Үйлдвэрлэгч: Гедеон Рихтер

Жор: Эмчийн заавраар хэрэглэнэ.

Карбамазепин Pending approval

Олон улсын нэршил: Неуротоп, Стазепин, Мазетол, Карбазеп, Амизепин, Финлепсин, Тимонил, Кардиомазепин, Карбамазепин

Тун хэмжээ савлалт: 200мг х50

Эмийн хэлбэр: Шахмал

Хэрэглэх заалт: Энгийн болон хүнд явцтай шинж тэмдэг бүхий хэсэгчилсэн уналт, сэтгэл хөдлөлийн уналт(психомоторный), хэсэг газрын шалтгаантай эпилепсийн их уналт(нойрсох үеийн эпилепсийн их уналт, тархмал их уналт), эпилепсийн холимог хэлбэр, гурамсан мэдрэлийн өвдөлт, шалтгаан тодорхойгүй хэл залгиурын мэдрэлийн эмгэг, чихрийн шижингийн үеийн захын мэдрэлийн гэмтлийн улмаас үүсэх өвдөлт, чихрийн шижингийн гаралтай мэдрэлийн эмгэгийн өвдөлт, архинд донтох хам шинж(айдас, түгшүүрэл, сэрэмтгий санар ихсэх, нойр өөрчлөгдөх)байдал, солиорол зэргийн үед хэрэглэнэ.

Үйлдвэрлэгч: Акрихин

Жор: Эмчийн заавраар жортой хэрэглэнэ.

Мидокалм Pending approval

Олон улсын нэршил: Толперизон + Лидокайн

Тун хэмжээ савлалт: 50мг 150мг 100мг/мл

Эмийн хэлбэр: Шахмал Тарилгын уусмал

Хэрэглэх заалт: Мэдрэлийн органик өөрчлөлтийн (пирамид замын гэмтэл, тархмал хатуурал, тархины цус харвалт, миелодати, энцефаломиелит) улмаас үүссэн хөндлөн судалт булчингийн агчил, булчингийн тонус эмгэгээр ихсэх, хөдөлгөөний эрхтний өвчнүүдийг (спондилез, спондилоартроз, хүзүүний ба ууцны хам шинж, том үенүүдийн артроз) дагалдаж илэрч буй булчингийн агчил зэргийн эмчилгээнд, гэмтэл ба согог мэс заслын дараа нөхөн сэргээх эмчилгээний зорилгоор хэрэглэхээс гадна судасны бөглөрөлт өвчнүүд (артерийн судасны бөглөрөлт хатуурал, шижингийн ангиопати, нөжирч битүүрсэн судасны үрэвсэл, Рейно-ын өвчин, тархмал склеродерми), судасны мэдрэлжүүлэлт өөрчлөгдсөний улмаас үүссэн өвчнүүд (акроцианоз, судасны мэдрэлийн диспази) зэрэгт тус тус, хүүхдийн практикт тусгай заалтаар Литтля-ын өвчин (хүүхдийн тархины саажил) болон дистони дагалдсан бусад энцефалопатийн үед хэрэглэнэ

Үйлдвэрлэгч: Гедеон Рихтер

Жор: Эмчийн заавраар хэрэглэнэ.