Мөөгөнцрийн эсрэг ерөнхий хэрэглээний бэлдмэл

Гинезол Pending approval

Олон улсын нэршил: Миконазолын нитрат Дактарин, Афлорикс, Албистат, Андергин, Дактар, Дактарин, Дермонистат, Дринакс, Фунгиназол, Мезолитан, Микатин, Микожин, Миконал, Микостате, Монистат, Неомикол, Суролан

Тун хэмжээ савлалт: 100 мг х7

Эмийн хэлбэр: Үтрээний лаа

Хэрэглэх заалт: Үтрээний болон гадна бэлэг эрхтэн ба үтрээний хавсарсан кандидоз, грам эерэг бичил биетнээр үүсгэгдсэн давхар халдвар зэрэгт хэрэглэх бэлдмэл

Үйлдвэрлэгч: Байер Консюмер Каре

Жор: Жоргүй олгогдоно.

Пимафукорт крем Pending approval

Олон улсын нэршил: Натамицин

Тун хэмжээ савлалт: 15г

Эмийн хэлбэр: Крем

Хэрэглэх заалт: Бэлдмэлд мэдрэг үүсгэгчээр үүсгэгдсэн арьс салст бүрхүүлийн мөөгөнцөртөх өвчин: ялангуяа Candida-ын мөөгөнцрөөр үүсгэгдсэн вагинит (үтрээний үрэвсэл), вульвит (эмэгтэй гадна бэлэг эрхтний үрэвсэл), вульвовагинит (эмэгтэй гадна бэлэг эрхтэн ба үтрээний үрэвсэл), баланопостит (тээрхий ба тээрхий орчмын арьсны үрэвсэл), тураалтай, дархлалын хомсдолтой өвчтөн ба антибиотик, кортикостероид, цитостатик эмчилгээний дараах цочимог псевдомембраноз (хуурамч бүрхүүлт) болон цочимог хатингаршилт кандидоз, мөөгөнцрөөр үүсгэгдсэн болон мөөгөнцрөөр хүндэрсэн отомикоз, (чихний мөөгөнцөр) буюу гэдэсний кандидозын үед хэрэглэнэ.

Үйлдвэрлэгч: Астеллас фарма

Жор: Жоргүй олгогдоно.

Пимафукорт мазь Pending approval

Олон улсын нэршил: Натамицин

Тун хэмжээ савлалт: 15г

Эмийн хэлбэр: Тосон түрхэц

Хэрэглэх заалт: Бэлдмэлд мэдрэг үүсгэгчээр үүсгэгдсэн арьс салст бүрхүүлийн мөөгөнцөртөх өвчин: ялангуяа Candida-ын мөөгөнцрөөр үүсгэгдсэн вагинит (үтрээний үрэвсэл), вульвит (эмэгтэй гадна бэлэг эрхтний үрэвсэл), вульвовагинит (эмэгтэй гадна бэлэг эрхтэн ба үтрээний үрэвсэл), баланопостит (тээрхий ба тээрхий орчмын арьсны үрэвсэл), тураалтай, дархлалын хомсдолтой өвчтөн ба антибиотик, кортикостероид, цитостатик эмчилгээний дараах цочимог псевдомембраноз (хуурамч бүрхүүлт) болон цочимог хатингаршилт кандидоз, мөөгөнцрөөр үүсгэгдсэн болон мөөгөнцрөөр хүндэрсэн отомикоз, (чихний мөөгөнцөр) буюу гэдэсний кандидозын үед хэрэглэнэ.

Үйлдвэрлэгч: Астеллас фарма

Жор: Жоргүй олгогдоно.

Пимафуцин Pending approval

Олон улсын нэршил: Натамицин

Тун хэмжээ савлалт: 100мг х20 100мг х3

Эмийн хэлбэр: Шахмал Лаа

Хэрэглэх заалт: Бэлдмэлд мэдрэг үүсгэгчээр үүсгэгдсэн арьс салст бүрхүүлийн мөөгөнцөртөх өвчин: ялангуяа Candida-ын мөөгөнцрөөр үүсгэгдсэн вагинит (үтрээний үрэвсэл), вульвит (эмэгтэй гадна бэлэг эрхтний үрэвсэл), вульвовагинит (эмэгтэй гадна бэлэг эрхтэн ба үтрээний үрэвсэл), баланопостит (тээрхий ба тээрхий орчмын арьсны үрэвсэл), тураалтай, дархлалын хомсдолтой өвчтөн ба антибиотик, кортикостероид, цитостатик эмчилгээний дараах цочимог псевдомембраноз (хуурамч бүрхүүлт) болон цочимог хатингаршилт кандидоз, мөөгөнцрөөр үүсгэгдсэн болон мөөгөнцрөөр хүндэрсэн отомикоз, (чихний мөөгөнцөр) буюу гэдэсний кандидозын үед хэрэглэнэ

Үйлдвэрлэгч: Астеллас фарма

Жор: Жоргүй олгогдоно.

Нео-Пенотран форте Pending approval

Олон улсын нэршил: Нео-Пенотран, Метронидазол+Миконазол

Тун хэмжээ савлалт: №7№14

Эмийн хэлбэр: Үтрээний лаа

Хэрэглэх заалт: Зарим мөөгөнцөр бактери, эмгэг төрүүлэгчээр үүсгэгдсэн үтрээний халдварыг эмчлэхэд хэрэглэнэ.

Үйлдвэрлэгч: Байер Шеринг

Жор: Эмчийн заавраар хэрэглэнэ.

Нистатин Pending approval

Олон улсын нэршил: Нистатин, Антикандине, Фунгицидин, Фунгистатин, Микостатин, Моронал, Микостатин, Нистатин, Нистафунгин, Стамицин

Тун хэмжээ савлалт: 500000 ЕД х20; 5102550 гр

Эмийн хэлбэр: Шахмаллаатосон түрхэц

Хэрэглэх заалт: Мөөгөнцрөөр үүсгэгдсэн өвчнийг эмчлэх, урьдчилан сэргийлэх, амны салст бүрхүүл, үтрээ, ходоод, гэдэс, уушиг, бөөрний кандидамикоз өвчнийг эмчлэхэд хэрэглэнэ.Мөн антибиотикийн мөөгөнцөртөх хүндрэлийг эмчлэх зорилгоор хэрэглэнэ.

Үйлдвэрлэгч: Белмедпрепарат

Жор: Эмчийн заавраар жортой хэрэглэнэ.

Нистатин Pending approval

Олон улсын нэршил: Нистатин, Антикандине, Фунгицидин, Фунгистатин, Микостатин, Моронал, Микостатин, Нистатин, Нистафунгин, Стамицин

Тун хэмжээ савлалт: 250 000 ОУ х10

Эмийн хэлбэр: үтрээний лаа

Хэрэглэх заалт: Мөөгөнцрөөр үүсгэгдсэн өвчнийг эмчлэх, урьдчилан сэргийлэх, амны салст бүрхүүл, үтрээ, ходоод, гэдэс, уушиг, бөөрний кандидамикоз өвчнийг эмчлэхэд хэрэглэнэ. Мөн антибиотикийн мөөгөнцөртөх хүндрэлийг эмчлэх зорилгоор хэрэглэнэ.

Үйлдвэрлэгч: Нижфарм

Жор: Эмчийн заавраар жортой хэрэглэнэ.

Тербизил Pending approval

Олон улсын нэршил: Тербизил, Тербинафин, Бинафин, Ламизил, Тербизил

Тун хэмжээ савлалт: 125 мг 250мг 1% 15гр

Эмийн хэлбэр: Шахмал Крем

Хэрэглэх заалт: Арьсны мөөгөнцрийн халдвар, ялангуяа хөлний улны мөөгөнцөр, цавины эпидермофитий, их биеийн арьсны мөөгөнцрийн эмгэг, мөн pityrosporum orbiculare (түгээмэл нэр нь malassezia furfur) -р үүсгэгдсэн олон өнгөт үлд (pityriasis versicolor), онихомикоз зэрэгт тус тус хэрэглэнэ.

Үйлдвэрлэгч: Гедеон Рихтер

Жор: Эмчийн заавраар хэрэглэнэ.

Ламизил Pending approval

Олон улсын нэршил: Тербизил, Тербинафин, Бинафин, Ламизил, Тербизил

Тун хэмжээ савлалт: 15 гр 15 мл

Эмийн хэлбэр: Гель Цацлага Крем

Хэрэглэх заалт: Арьсны мөөгөнцрийн халдвар, ялангуяа хөлний улны мөөгөнцөр, цавины эпидермофитий, их биеийн арьсны мөөгөнцрийн эмгэг, мөн pityrosporum orbiculare (түгээмэл нэр нь malassezia furfur) -р үүсгэгдсэн олон өнгөт үлд (pityriasis versicolor), онихомикоз зэрэгт тус тус хэрэглэнэ. Новартис Консьюмер Хелс

Үйлдвэрлэгч: Новартис Консьюмер Хелс

Жор: Жоргүй олгогдоно.

Микосист Pending approval

Олон улсын нэршил: Флуконазол, Веро -Флуконазол , Дифлазон, Дифлузол, Дифлукан, Дифлюкан, Медофлюкон, Микомакс, Микофлюкан, Проканазол, Флузол, Флукозан, Флукомицид , Флуконазол, флукорал, Флукорик, Флунол, Флусенил, Флюкостат, Флюмикон, Форкан, , Цискан.

Тун хэмжээ савлалт: 100мг х28 50 х 7 150мг 100мл

Эмийн хэлбэр: Капсул Судсаар сэлбэх шингэн

Хэрэглэх заалт: Системийн халдвар: Системийн кандидоз: кандидеми, тархмал кандидоз (эндокард, хэвлийн хөндийн эрхтнүүд, амьсгалын эрхтнүүд, нүд, шээс, бэлгийн замын мөөгөнцөр), Cryptococcus мөөгөнцрөөр үүсгэгдсэн системийн эмгэг: Амьсгалын замын эрхтний ба гадна бүрхүүлийн мөөгөнцөр (арьс салст бүрхүүлийн гэмтэл), мөн криптококкын менингит, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор: ДОХ-той өвчтөний криптококкын халдвар дахихаас сэргийлэх, цитостатик болон туяа эмчилгээ хийлгэж буй өвчтөнүүдэд мөөгөнцрийн гэмтэл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэнэ.

Үйлдвэрлэгч: Гедеон Рихтер

Жор: Гедеон Рихтер Эмчийн заавраар хэрэглэнэ.

Дифлазон Pending approval

Олон улсын нэршил: Флуконазол, Веро -Флуконазол , Дифлазон, Дифлузол, Дифлукан, Дифлюкан, Медофлюкон, Микомакс, Микофлюкан, Проканазол, Флузол, Флукозан, Флукомицид , Флуконазол, флукорал, Флукорик, Флунол, Флусенил, Флюкостат, Флюмикон, Форкан, , Цискан.

Тун хэмжээ савлалт: 100мг №450мг №8

Эмийн хэлбэр: Шахмал

Хэрэглэх заалт: Хүнд явцтай системийн кандидозын халдвар, уушигний үрэвсэл, хэвлийн гялтангийн үрэвсэл, шээсний замын халдварын үед хэрэглэнэ. Мөн үтрээний кандидоз, ам залгиур ба улаан хоолойн кандидоз, криптококкын менингит, дерматомикоз ялангуяа хөлийн улны эпидермофити, олон өнгөт үлд, онихомикоз зэрэгт тус тус хэрэглэнэ.

Үйлдвэрлэгч: KРКА

Жор: Эмчийн заавраар жортой хэрэглэнэ.

Фунготербин Pending approval

Олон улсын нэршил: Флуконазол, Веро -Флуконазол , Дифлазон, Дифлузол, Дифлукан, Дифлюкан, Медофлюкон, Микомакс, Микофлюкан, Проканазол, Флузол, Флукозан, Флукомицид , Флуконазол, флукорал, Флукорик, Флунол, Флусенил, Флюкостат, Флюмикон, Форкан, , Цискан.

Тун хэмжээ савлалт: 1% 15гр

Эмийн хэлбэр: крем цацлага

Хэрэглэх заалт: Хүнд явцтай системийн кандидозын халдвар, ялангуяа уушигны үрэвсэл, хэвлийн гялтангийн үрэвсэл, шээсний замын халдварын үед хэрэглэнэ. Мөн мөөгөнцрөөр үүсгэгдсэн үтрээний халдвар, арьсны мөөгөнцөрийн халдвар зэрэгт хэрэглэнэ.

Үйлдвэрлэгч: Нижфарм

Жор: Жоргүй олгогдоно.

Фунгикан Pending approval

Флуконазол, Веро -Флуконазол , Дифлазон, Дифлузол, Дифлукан, Дифлюкан, Медофлюкон, Микомакс, Микофлюкан, Проканазол, Флузол, Флукозан, Флукомицид , Флуконазол, флукорал, Флукорик, Флунол, Флусенил, Флюкостат, Флюмикон, Форкан, , Цискан.

Олон улсын нэршил: Флуконазол, Веро -Флуконазол , Дифлазон, Дифлузол, Дифлукан, Дифлюкан, Медофлюкон, Микомакс, Микофлюкан, Проканазол, Флузол, Флукозан, Флукомицид , Флуконазол, флукорал, Флукорик, Флунол, Флусенил, Флюкостат, Флюмикон, Форкан, , Цискан.

Тун хэмжээ савлалт: 150мг х1

Эмийн хэлбэр: Шахмал

Хэрэглэх заалт: Хүнд явцтай системийн кандидозын халдвар, ялангуяа уушигны үрэвсэл, хэвлийн гялтангийн үрэвсэл, шээсний замын халдварын үед хэрэглэнэ. Мөн мөөгөнцрөөр үүсгэгдсэн үтрээний халдвар, арьсны мөөгөнцөрийн халдвар зэрэгт хэрэглэнэ.

Үйлдвэрлэгч: Эмоун

Жор: Эмчийн заавраар жортой хэрэглэнэ.

Фунголон Pending approval

Олон улсын нэршил: Флуконазол, Веро -Флуконазол , Дифлазон, Дифлузол, Дифлукан, Дифлюкан, Медофлюкон, Микомакс, Микофлюкан, Проканазол, Флузол, Флукозан, Флукомицид , Флуконазол, флукорал, Флукорик, Флунол, Флусенил, Флюкостат, Флюмикон, Форкан, , Цискан.

Тун хэмжээ савлалт: 100мг№16 50 мг № 8

Хэрэглэх заалт: Хүнд явцтай системийн кандидозын халдвар, уушигний үрэвсэл, хэвлийн гялтангийн үрэвсэл, шээсний замын халдварын үед хэрэглэнэ.

Үйлдвэрлэгч: Актавис

Жор: Эмчийн заавраар жортой хэрэглэнэ.