Батга эмчлэх бэлдмэл

Скинорен Pending approval

Олон улсын нэршил: Азелайны хүчил, Окси-С

Тун хэмжээ савлалт: 15% 30г15% 5г

Эмийн хэлбэр: Тосон түрхлэг

Хэрэглэх заалт: Батгаших өвчин, ягаан батга, меланома, хэт нөсөөжилт, мелазмын хэлбэрийн хэм сэвхжилт, хлоазма/хавдар, сүрьеэ, элэгний хатуурал зэрэг өвчний улмаас үүссэн нөсөөжилт зэрэгт хэрэглэнэ.

Үйлдвэрлэгч: Байер Шеринг

Жор: Жоргүй олгогдоно.

Зинерит Pending approval

Олон улсын нэршил: Зинерит

Тун хэмжээ савлалт: 30мл

Эмийн хэлбэр: Нийлмэл бэлдмэл

Хэрэглэх заалт: Батгаших эмгэгийн эмчилгээнд хэрэглэнэ. Үрэвсэл ба нянгийн эсрэг бэлдмэл

Үйлдвэрлэгч: Астеллас фарма

Жор: Эмчийн заавраар жортой хэрэглэнэ.