Харшлын эсрэг эм

Ломилан Pending approval

Олон улсын нэршил: Изокет, Изодинит, Корнилат, Ломилан, Армадан, Карванил, Карвазин, Корнилат, Кородил, Коронекс, Дифутрат, Изодинит, Изодрил, Изокет, Изонит, Изорбид, Изосорбид динитрате, Изосорбид динитрас, Изотрате, Ломилан, Метронитрон, Нитросорбид, Ригедал, Ризордан, С

Тун хэмжээ савлалт: 5мг/5мл-120мл

Эмийн хэлбэр: Сироп

Хэрэглэх заалт: Жилийн турш ба улирлаар үүсдэг харшлын ринит, коньюктивит, чонын хөрвөс, харшлын загатнаат дерматоз, архаг намарс зэрэгт тус тус хэрэглэнэ.

Үйлдвэрлэгч: Лек

Жор: Эмчийн заавраар хэрэглэнэ

Тавегил Pending approval

Олон улсын нэршил: Клемастин, Фенистил, Алагил, Анхистан, Фумартин, Лекасол, Мекластин, Меклопродине фумарат, Реконин, Тавист

Тун хэмжээ савлалт: 2 мл №5 №201мг

Эмийн хэлбэр: Тарилгын шингэн Шахмал

Хэрэглэх заалт: Өвсний халууралт (харшлын гаралтай ринит ба коньюктивит), янз бүрийн гаралтай чонон хөрвөс, арьсны загатналт, загатнаат дерматоз, цочмог архаг дерматоз, хавьтлын дерматит эмийн гаралтай харшил, шавьжинд хазуулах зэрэгт хэрэглэнэ. Тарилгын хэлбэрийг дараах тохиолдлуудад хэрэглэнэ. Үүнд: Анафилаксын болон анафилакс төст шок, судас мэдрэлийн хаван (нэмэлт бодис болгож), харшлын ба хуурамч харшлын урвалаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэнэ.

Үйлдвэрлэгч: Новартис Консьюмер Хелс

Жор: Эмчийн заавраар хэрэглэнэ

Фенистил Pending approval

Олон улсын нэршил: Клемастин, Фенистил, Алагил, Анхистан, Фумартин, Лекасол, Мекластин, Меклопродине фумарат, Реконин, Тавист

Тун хэмжээ савлалт: 20гр 20 мл

Эмийн хэлбэр: Тосон түрхлэг Дусал

Хэрэглэх заалт: Өвсний халууралт (харшлын гаралтай ринит ба коньюктивит), янз бүрийн гаралтай чонон хөрвөс, арьсны загатналт, загатнаат дерматоз, цочмог архаг дерматоз, хавьтлын дерматит эмийн гаралтай харшил, шавьжинд хазуулах зэрэгт хэрэглэнэ. Тарилгын хэлбэрийг дараах тохиолдлуудад хэрэглэнэ. Үүнд: Анафилаксын болон анафилакс төст шок, судас мэдрэлийн хаван (нэмэлт бодис болгож), харшлын ба хуурамч харшлын урвалаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэнэ.

Үйлдвэрлэгч: Новартис Консьюмер Хелс

Жор: Жоргүй олгогдоно.

Тавегил Pending approval

Олон улсын нэршил: Клемастин, Фенистил, Тавист, Меклопородин-фумарат, Клемастин, Фумарат

Тун хэмжээ савлалт: 2 мл №20

Эмийн хэлбэр: Тарилгын шингэн Шахмал

Хэрэглэх заалт: Өвсний халууралт (харшлын гаралтай ринит ба коньюктивит), янз бүрийн гаралтай чонон хөрвөс, арьсны загатналт, загатнаат дерматоз, цочмог архаг дерматоз, хавьтлын дерматит эмийн гаралтай харшил, шавьжинд хазуулах зэрэгт хэрэглэнэ. Тарилгын хэлбэрийг дараах тохиолдлуудад хэрэглэнэ. Үүнд: Анафилаксын болон анафилакс төст шок, судас мэдрэлийн хаван (нэмэлт бодис болгож), харшлын ба хуурамч харшлын урвалаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэнэ.

Үйлдвэрлэгч: Новартис Консьюмер Хелс

Жор: Эмчийн заавраар хэрэглэнэ

Локобейз /липокрем/ Pending approval

Олон улсын нэршил: Локобейз

Тун хэмжээ савлалт: 30гр

Эмийн хэлбэр: крем

Хэрэглэх заалт: Арьсны хуурайшил, атопик дерматит, экзем, ихтиоз, псориаз ба арьсны бусад халдвар, харшлын гаралтай эмгэгүүдийн үед хэрэглэнэ.

Үйлдвэрлэгч: Астеллас фарма

Жор: Эмчийн заавраар жортой хэрэглэнэ.

Локобейз /рипеа/ Pending approval

Олон улсын нэршил: Локобейз

Тун хэмжээ савлалт: 30гр

Эмийн хэлбэр: рипеа

Хэрэглэх заалт: Арьсны хуурайшил, атопик дерматит, экзем, ихтиоз, псориаз ба арьсны бусад халдвар, харшлын гаралтай эмгэгүүдийн үед хэрэглэнэ.

Үйлдвэрлэгч: Астеллас фарма

Жор: Эмчийн заавраар жортой хэрэглэнэ.

Кларотадин Pending approval

Олон улсын нэршил: Лоратадин, Кларитин, Ломилан, Мосидин

Тун хэмжээ савлалт: 0.01г х10

Эмийн хэлбэр: Шахмал

Хэрэглэх заалт: Жилийн турш ба улирлаар үүсдэг харшлын ринит, коньюктивит, чонын хөрвөс, харшлын загатнаат дерматоз, архаг намарс зэрэгт тус тус хэрэглэнэ.

Үйлдвэрлэгч: Акрихин

Жор: Эмчийн заавраар жортой хэрэглэнэ.

Мозедин Pending approval

Олон улсын нэршил: Лоратадин, Кларитин, Ломилан, Мосидин

Тун хэмжээ савлалт: №10

Эмийн хэлбэр: Шахмал

Хэрэглэх заалт: Жилийн турш ба уилрлаар үүсдэг харшлын ринит, коньюктивит, чонын хөрвөс, харшлын загатнаат дерматоз, архаг намарс зэрэгт тус тус хэрэглэнэ.

Үйлдвэрлэгч: Эмоун

Жор: Эмчийн заавраар жортой хэрэглэнэ.

Адвантан Pending approval

Олон улсын нэршил: Метилпреднизолон, Медрол, Метипред, Урбазон, Биодреднон, Медезон, Медрате, Медрелон, Медрол, Медроне, Меристолоне, Мезопрен, Метастаб, Метипред, Метризоне, Модэри, Преднол, Промакортине, Супраметил, Урбазон, Виакорт

Тун хэмжээ савлалт: 0.1% 15г 0.1% 15г 0.1% 50гр

Эмийн хэлбэр: шингэн мазьКреммазь

Хэрэглэх заалт: Харшлын гаралтай дерматит/атопик дерматит, диатез/, мэдрэлийн гаралтай дерматит, хүрэлцэхүйн дерматит, экзем, нянгийн гаралтай экзем, дисгидротик экзем, дегенератив экзем, арьсны харшил, псориаз, нарны болон хүйтний харшил зэрэгт тус тус хэрэглэнэ.

Үйлдвэрлэгч: Байер Шеринг

Жор: Эмчийн заавраар хэрэглэнэ.

Преднизолон Pending approval

Олон улсын нэршил: Преднизолон, Антизолон, Кордекс, Дакордин, Декортин-Н, Дегидрокортизол, Дельтакортел, Дельтакортрил, Мекортолон, Пренолоне, Коделькортоне, Эстеролоне, Ульракортон Н

Тун хэмжээ савлалт: 0.5% 10 гр

Эмийн хэлбэр: Тосон түрхэц

Хэрэглэх заалт: Шок, коллапс, бөөрний дааврын цочимог дутагдал, гуурсан хоолойн багтраат байдал, цочимог ба архаг хэрх өвчний болон халдвар, хайрст үлд, тулайн гаралтай полиартрит тохойны үений периартрит, нурууны үений үрэвсэл, зүрхний хориг, улаан чоно яр, Аддисоны өвчин, Янз бүрийн цочимог архаг харшлын өвчнүүд (гуурсан хоолойн багтраа, чонын хөрвөс, шар усны өвчин, химийн ба эмийн тодорхой зүйлд хэт мэдрэмтгий байдал, Квинкийн хаван), элэгний үрэвслүүд, ком, цусны чихэр багадах, өөхөн төст невроз, цусны өвчнүүд(агранулоцитоз, лейкоз, Ходжкины өвчин, тромбоцит багадсанаас үүссэн ягаан толбо, цус задралын цус багадалт), Арьсны өвчнүүд (цэврүү өвчин, неиродермит, намарс, арьсны цочмог ба архаг үрэвсэл, загатнаа, шулуун гэдэсний төгсгөл, бэлэг эрхтэн орчмын намарс, хайрст үлд, хөгшрөлийн загатнаа), нүдний өвчнүүд (нүдний салст эвэрлэг, солонгон бүрхүүлийн үрэвслүүд, иридоциклит, эвэрлэг бүрхүүлийн шархлаа), халдварт өвчнүүд(балнад, вирусын халдварт өвчнүүдийн хордлогын хэлбэр) зэрэгт тус тус хэрэглэх эмийн бэлдмэл.

Үйлдвэрлэгч: Акрихин

Жор: Жоргүй олгогдоно.

Преднизолон Pending approval

Олон улсын нэршил: Преднизолон, Антизолон, Кордекс, Дакордин, Декортин-Н, Дегидрокортизол, Дельтакортел, Дельтакортрил, Мекортолон, Пренолоне, Коделькортоне, Эстеролоне, Ульракортон Н

Тун хэмжээ савлалт: 0.5% 10гр

Эмийн хэлбэр: тосон түрхэц

Хэрэглэх заалт: Шок, коллапс, бөөрний дааврын цочимог дутагдал, гуурсан хоолойн багтраат байдал, цочимог ба архаг хэрх өвчний болон халдвар, хайрст үлд, тулайн гаралтай полиартрит тохойны үений периартрит, нурууны үений үрэвсэл, зүрхний хориг, улаан чоно яр, Аддисоны өвчин, Янз бүрийн цочимог архаг харшлын өвчнүүд (гуурсан хоолойн багтраа, чонын хөрвөс, шар усны өвчин, химийн ба эмийн тодорхой зүйлд хэт мэдрэмтгий байдал, Квинкийн хаван), элэгний үрэвслүүд, ком, цусны чихэр багадах, өөхөн төст невроз, цусны өвчнүүд(агранулоцитоз, лейкоз, Ходжкины өвчин, тромбоцит багадсанаас үүссэн ягаан толбо, цус задралын цус багадалт), Арьсны өвчнүүд (цэврүү өвчин, неиродермит, намарс, арьсны цочмог ба архаг үрэвсэл, загатнаа, шулуун гэдэсний төгсгөл, бэлэг эрхтэн орчмын намарс, хайрст үлд, хөгшрөлийн загатнаа), нүдний өвчнүүд (нүдний салст эвэрлэг, солонгон бүрхүүлийн үрэвслүүд, иридоциклит, эвэрлэг бүрхүүлийн шархлаа), халдварт өвчнүүд(балнад, вирусын халдварт өвчнүүдийн хордлогын хэлбэр) зэрэгт тус тус хэрэглэх эмийн бэлдмэл.

Үйлдвэрлэгч: Нижфарм

Жор: Эмчийн заавраар жортой хэрэглэнэ.

Синафлан Pending approval

Олон улсын нэршил: Синалар, Флуцинар, Флюоцинолона ацетонид, Флукорд, Флуоцинононе ацетонид, Локалин, Синандоне, Топиклин

Тун хэмжээ савлалт: 0.025% 15гр

Эмийн хэлбэр: Тосон түрхэц

Хэрэглэх заалт: Нейродермит, намарс, загатнаа, хайрст үлд, хавьтлын арьсны үрэвсэл, үлд зэрэг арьс салст бүрхүүлийн харшлын өвчнүүдэд хэрэглэнэ. Мөн холгодос нарны түлэгдэл гадна чихний үрэвсэл зэрэгт хэрэглэнэ.

Үйлдвэрлэгч: Акрихин

Жор: Жоргүй олгогдоно.

Синафлан Pending approval

Олон улсын нэршил: Синалар, Флуцинар, Флюоцинолона ацетонид, Флукорд, Флуоцинононе ацетонид, Локалин, Синандоне, Топиклин

Тун хэмжээ савлалт: 0.025% 15г

Эмийн хэлбэр: тосон түрхэц

Хэрэглэх заалт: Нейродермит, намарс, загатнаа, хайрст үлд, хавьтлын арьсны үрэвсэл, үлд зэрэг арьс салст бүрхүүлийн харшлын өвчнүүдэд хэрэглэнэ. Мөн холгодос нарны түлэгдэл гадна чихний үрэвсэл зэрэгт хэрэглэнэ.

Үйлдвэрлэгч: Нижфарм

Жор: Эмчийн заавраар жортой хэрэглэнэ.

Флуцинар Pending approval

Олон улсын нэршил: Синалар, Флуцинар, Флюоцинолона ацетонид, Флукорд, Флуоцинононе ацетонид, Локалин, Синандоне, Топиклин

Тун хэмжээ савлалт: 15г

Эмийн хэлбэр: Тосон түрхэц

Хэрэглэх заалт: Нейродермит, намарс, загатнаа, хайрст үлд, хавьтлын арьсны үрэвсэл, үлд зэрэг арьс салст бүрхүүлийн харшлын өвчнүүдэд хэрэглэнэ. Мөн холгодос, нарны түлэгдэл, гадна чихний үрэвсэл зэрэгт хэрэглэнэ.

Үйлдвэрлэгч: Польфа

Жор: Жоргүй олгогдоно.

Кеналог Pending approval

Олон улсын нэршил: Триамцинолон, Кенакорт, Полькорторон, Адкортил, Албакорт, Аристокорт, Берликорт, Делфакорт, Делсолоне, Флогикорт, Флуостеролоне, Кенакорт, Ледеркорт, Омцилон, Триамкорт

Тун хэмжээ савлалт: 40мг/1мл №5 0004г

Эмийн хэлбэр: Тарилгын уусмалшахмал

Хэрэглэх заалт: Хэрхийн гаралтай өвчнүүд, гуурсан хоолойн багтраа, арьсны харшлын өвчнүүд, квинкийн хаван, цусны цагаан эс багадах, цус харвах эмзэгшил, цус задарлын цус багадалт, хордлого намарс, загатнаа, чонын хөрвөс, түлэгдэлт, хөлдөлт ,шавьж хорхойд хазуулахад тус тус хэрэглэнэ.

Үйлдвэрлэгч: KРКА

Жор: Эмчийн заавраар жортой хэрэглэнэ.

Цетиризин Pending approval

Олон улсын нэршил: Цетиризин, Зиртек, Ризин, Темелин

Тун хэмжээ савлалт: 10мг20мг №10 10мл

Эмийн хэлбэр: Шахмалфлакон

Хэрэглэх заалт: Жилийн турш үргэлжилдэг ба улирлын чанартай ринит, харшлын коньюктивит загатнаатай дерматоз, чонон хөрвөс, Квинкийн хаван зэрэгт хэрэглэнэ.

Үйлдвэрлэгч: KРКА

Жор: Эмчийн заавраар жортой хэрэглэнэ.