ЛАВЛАХ УТАС: 1800-1801
Сургалт семинар

“Сэтгэцийн эрүүл мэндийн салбарт орчин үеийн сэтгэцэд нөлөөт эмүүдийг хэрэглэх чиг хандлага” сэдэвт хурлыг зохион байгуулав.

БНСУ-ын Төв мэдрэлийн тогтолцоонд нөлөөлөх эмний зах зээлийг тэргүүлэгч ВанИн эмийн үйлдвэртэй хамтран “Сэтгэцийн эрүүл мэндийн салбарт орчин үеийн сэтгэцэд нөлөөт эмүүдийг хэрэглэх чиг хандлага” сэдэвт хурлыг сэтгэцийн болон мэдрэлийн эмч нарт зохион байгуулж Монгол улс дахь орчин үеийн сэтгэцэд нөлөөт эмүүдийн хэрэглээг шинэ түвшинд хүргэхэд хувь нэмрээ оруулан ажиллаж байна.

 

Буцах